Lektorid ja teemad

BeWise toob tudengite ja noorte professionaalideni lektoreid mitmetel praktilistel teemadel. Lektorite nimekiri on pidevalt täienev.

BeWise’i lektorid:

1. Aivar Rauam
Aivar räägib teile meelsasti kinnisvararahandusest ja kinnisvaraarendusest, olles tegutsenud selles valdkonnas ettevõtjana juba pikemat aega.

2. Allan Teder
Loengus tutvustab Allan põhimõtteid, mille peaks enne läbi mõtlema, kui on plaan kuskile investeerida. Ühtlasi tutvustab ta samme, kuidas investeeringut analüüsida ja paremini ajastada.

3. Andres Aruhein
Andres räägib oma loengus veemajandusest ja kvaliteetse veeteenuse pakkumisest. Samuti on Andres valmis rääkima juhtimisest, jagades oma kogemust vee-ettevõtte juhatajana.

4. Anneli Ohvril
Suure kogemusepagasiga Anneli võib rääkida sellest, kuidas kavandada turundust, reklaami ja kommunikatsiooni, tuues näiteid erinevatest projektidest, sealhulgas ka Teeme Ära aktsioonidest.

5. Anu Vunk
Anu on aktiivselt tegev mitmesuguste ettevõtlust toetavate ettevõtmiste toetamisel ja läbiviimisel ning räägib oma loengus hea meelega ettevõtlusest ja ka sellest, kuidas ettevõtte jaoks raha leida.

6. Ardo Reinsalu
Ardo tegeleb oma loengus ideede elluviimisega kiiresti muutuvas maailmas. Kas järjest kiiremini muutuvas maailmas on uute tehnoloogiate arendamine piisav või peaksime muutma viisi, kuidas uusi asju välja mõtleme ja neid ellu viime?

7. Eda Suurorg
Eda on kõige õigem valik, kui loengu eesmärk on rohkem teada saada: motivatsioonist, intuitsioonist või eesmärkide seadmisest.

8. Elmo Puidet
Elmo on koostanud arengukavasid ja äriplaane paljudele organisatsioonidele. Eduka koolitajana suudab ta loengus käsitleda muudatuste juhtimise, efektiivse suhtlemise, strateegiliste plaanide loomise, juhtimise jt teemasid.

9. Ene Seidla
Ene Seidlal on üle 15 aasta juhikogemust nii avalikus kui erasektoris. Koolitaja ja konsultandina aitab ta meeskondi tulemuslikumaks muuta, teenindust ja müüki uuele tasemele viia, toime tulla konfliktidega ja lihvida esitlusoskusi.

10. Eva Truuverk
Eva tutvustab loengus (suur)ürituste ettevalmistamist ja läbiviimist. Tema põhiteemad on: organisatsiooni loomine, partnersuhted, projekti algatamine ja läbiviimine.

11. Hanno Jarvet
Hanno aitab konsultandina oma klientidel tõsta kasumlikkust ning parandada kliendisuhteid. Tema lemmikteemad on konsultatsioon, müük, projektijuhtimine ning kultuuridevaheline suhtlus.

12. Harald Lepisk
Oma loengus peatub Harald teemadel, mida ülikoolis enesemotivatsiooni kohta ei õpetatud. Harald annab praktilisi ideid ja põhimõtteid, mis aitavad tuua selgust enda kutsumuses, olulistes eesmärkides ja unistustes.

13. Heidi Kakko
Kas Eesti maffia teeb miljonäriks? Heidi vastab loengus muuhulgas küsimustele:
Kas ja kuidas saab Eesti noor leida teed maailma rikaste hulka? Tema lemmikteemadeks on: start-up ettevõtlus ja riskikapitali investeeringud.

14. Henry Arnhold
Henry räägib hea meelega arengutreeningu (coaching) psühholoogiast ja rakendusvõimalustest õppetöös. Lisaks kuuluvad Henry lemmikteemade hulka ka liiklus- ja tuleohutus.

15. Jaana Ojakäär
Kõik algab meist endist ja heast loovast ideest ning just sellepärast on Jaana kireks loovmõtlemise, enesejõustamise ja stressijuhtimise teemad.

16. Jüri Paltser
Jüri saab loengut anda pemaiselt kahel teemal:
- Turundus ettevõtja silmis (mis on turundus, kuidas alustada, mida turundada jne.)
- Millest algab veebiturundus? (mis on veebiturundus, mis selles turunduses teisiti on, kuidas alustada jne.)

17. Kaarel Oja
Kaarel sobiks lektoriks, kui soovid rohkem teada saada strateegilisest turundusest, meediastrateegiast –või planeerimisest, reklaamistrateegiast või ka e-turundusest.

18. Kaire Valge
Iga päev on seiklus! Kaire viib läbi seiklus-, meeskonnatöö ning aktiivse kuulamise koolitusi klassiruumides ja vabas looduses. Kaire lemmikteemadeks on:
- Äriplaani koostamine
- Turunduse juhtimine
- Üritusturundus
- Team-building ja motivatsioon jpm.

19. Kairi Niinepuu-Mark
Oma ala praktik Kairi räägib meelsasti alustavast ettevõttest ja jagab näpunäiteid, kuidas alustada müüki. Loenguteemade hulka kuuluvad ka müügiosakonna ajajuhtimine ja motiveerimine, strateegilised sammud ja eesmärkide seadmine.

20. Katrin Jarvet
Karini lemmikteemad on:
- Personaliotsing, värbamine ja valik
- Personalirent
- Karjäärinõustamine ja koondamisnõustamine (outplacement)

21. Kaspar Ilves
Kaspar oskab teile rääkida ärijuhtimisest ja äriprotsesside juhtimisest, seda nimelt IT–ettevõtluse baasilt.

22. Kaspar Loog
Kaspar räägib meeleldi sellest, kuidas tarkvara projektides ellu jääda.
- Kas ja kuidas programmeerijaid taltsutada?
- Kuidas arvestada tarkvaraprojektile kuluvat raha ja aega?
- Millal on tarkvara tegelikult „Valmis“?

23. Kaspar Soidla
Kaspar jagab enda ettevõtte põhjal praktilisi nõuandeid:
- millest kujuneb ettevõtte omahind?
- kuidas määrata müügihinda ja juhtida positiivset rahavoogu?
- millistele ohtudele tähelepanu pöörata?

24. Kati Veskimägi
Kati on valmis rääkima turundusest ja turunduskommunikatsioonist, seda RMK näitel.

25. Katriin Visamaa
Katriin räägib välismaal õppimisest ja täpsemalt sellest, miks ja kuidas minna välismaale, milline riik valida ja kuidas saab välismaal õppimisest kõige rohkem kasu. Lisaks jagab ta avameelselt erinevaid välismaal õppimise kogemusi.

26. Katrin Aedma
Mitmekesise kogemusega katrin võib rääkida suhtlemispsühholoogiast (sh teenindus-psühholoogiast) ja meilietiketist. Samuti valdab ta koolitamis- ja esinemisoskuste, juhtimise, enesejuhtimise teemasid.

27. Kaupo Noormaa
Kaupo räägib kõige parema meelega meeskonnatööst ja juhtimisest, sh protsesside käivitamisest ja kaasamisest, lisaks on Kaupol aktiivse koolitajana nii mõndagi jagada avaliku esinemise teemal.

28. Kristi Schumann
Kristil on mitmekülgne kogemus inimeste ja organisatsiooni arendamise valdkonnas, mida ta oma loengutes rõõmuga jagab. Kristi portfellist võib leida järgmised teemad: organisatsiooni koolitus- ja arendussüsteemide loomine ja arendamine, sisseelamissüsteem ja uute töötajate sisseelamine, sisekoolitussüsteem ja sisekoolitajate arendamine, erinevad enesearendamise võimalused (sh mentorlus, juhendamine, coaching), arenguvestlused, õppemeetodid ja nende kasutamine, õppimisteooriad ja täiskasvanu õppimine. Lisaks räägib Kristi hea meelega tõhusate koosolekute korraldamisest ning vigade tegemisest ja neist õppimisest.

29. Kristjan Kolbre
Kristjan on müügi ja turunduse teemadega end kursis hoidnud juba üle kuue aasta, ning tal on jagada soovitusi ja näiteid sotsiaalmeedia valdkonnast. Loengu kuulajana saad muu seas vastuse küsimusele, kes tasub ennast sotsiaalvõrgustikes turundada.

30. Liisi Toom
Kommunikatsioonivaldkonnas  tegutsev Liisi valdab vabalt persoonibrändi ehk oma kaubamärgi kujundamise teemat.Võõrad pole talle ka suhtekorraldus, karjäärivalikud, pressiteadete kirjutamine, strateegiline kommunikatsioon jpm.

31. Margit Alep
Margit sobib lektoriks, kui soovid rohkem teada saada ostujuhtimisest ja partnersuhetest.

32. Margus Maksimov
Margus teab sõltumatu ärikonsultandi  ja –treenerina nii mõnadagi strateegilisest, tootmis- ja projektijuhtimisest. Hea meelega jagab ta oma teadmisi juhtimisest, meeskonnatööst ning projektijuhtimisest ka teistele.

33. Mart Repnau
Mart on töötanud nii avalikus kui erasektoris ja tegutsenud pikalt ka FIE-na.
Oma loengutes analüüsib ta ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arenguid väga erinevatest vaatepunktidest.

34. Ott Pärna
Ettevõtja, riigimees ja endine JCI Tallinn president peab inspireerivaid loenguid maailma arengutrendidest, Eesti majanduse väljavaadetest, riskikapitalist ja start-up ettevõtlusest.

35. Peeter Tars
Peeter teab ,et ettevõte on edukas, kui selle eesotsas on juht ja liider. Loengus lahkabki ta teemat, kes on juht ja kes liider – kas juht ja liider on/saab olla ühes isikus? Mida tähendab juhtimine ja keda või mida saab üldse juhtida? Mis motiveerib töötajaid?

36. Piret Sepp
Piret omab õigusnõustajana asjalikke teadmisi äriõiguse valdkonnast, millest ta räägib ka oma loengus.

37. Rode Luhaäär
Rode on internetiturunduse spetsialist ja võib teha praktilise loengu pealkirjaga „Müük, turundus ja internet“:
- Kuidas ja mida müüa?
- Rahaküsimise skeemid
- Kuidas ennast atraktiivselt ja tulemuslikult turundada jpm.

38. Siim Lepisk
Siim on kogenud veebitehnoloogia ja e-turunduse entusiast ning Prototroni eestvedaja. Teda inspireerivad suured infosüsteemid, e-äri ja e-turunduse lahendused miljonitele tarbijatele. Samuti teabeettevõtete kasvatamine, talendi arendamine ja protsesside parendamine.

39. Sven Aulik
Mitmekülgsed kogemused müügi-, partnerlus- ja ekspordijuhina teevad Svenist just õige inimese, kes võiks teile rääkida müügist ja turundusest ning partnersuhetest. Sven oskab anda head nõu välisturgude valikul.

40. Taavi Lukas
Taavi saab loengut pidad mitmetel teemadel:
- müük
- suhtlemine
- tööohutus
- muudatuste juhtimine ettevõttes
- ettevõtete ühendamine

41. Tarmo Saremat
Tarmo on ühiskondlikult aktiivne inimene ja läbi-lõhki logistika teemaga tuttav. Valdkonnad, kus ta end loengu pidamisel hästi tunneb, on:
- laondus
- transport
- ärilogistika

42. Tiia Raudmägi
Tiia sobiks lektoriks, kui soovitakse rohkem teada saada õigusest – lepingutest, äriõigusest, tööõigusest, autoriõigusest ja pankrotiõigusest. Lisaks on ta valmis teadmisi jagama leppimismenetluse , supervisiooni  ja coachingu teemadel.

43. Toivo Aalja
20-aastase ettevõtluskogemusega Taivo on viimased kümme aastat tegelenud muuhulgas ka inimese olemuse tundmaõppimisega.Oma loengus vastab Toivo näiliselt lihtsale küsimusele – mis on ettevõtlus?

44. Tõnis Kusmin
Ettevõtlus- ja investeerimiskoolituste läbiviijana valdab Tõnis kaht teemat:
- Eraisiku rahandus -  kuidas korraldada rahaasju nii, et ka kuu lõpus oleks raha?
- Veebiturundus- kuidas suunata veebilehe külastajaid tegema seda, mida lehe omanik tahab?

45. Urmas Kamdron
Tegutseva ettevõtjana räägib Urmas kõige meelsamini müügist ja turundusest. Näiteks oskab Urmas anda alustavale ettevõttele nõu, milliseid müügi- ja turundusstrateegiaid valida.

46. Ursula Muddi
Personalijuhtimine on valdkond, kus Ursula end koduselt tunneb.
Töö inimestega – sellest on ta valmis teadmisi jagama ja oma kogemustest rääkima.

47. Valdar Liive
Valdar tegutseb igapäevatöös aktiivselt selle nimel, et soome ettevõtjad Eestisse äri tegema tuleksid ning teab seetõttu teile rääkida rahvusvahelistest võrgustikest, turunduskanalitest ja brändingust.

48. Veiko Paalandi
Erialalt sotsioloog, on Veiko kokku puutunud igat sorti uuringutega. Loengu võib ta pidada näiteks teemadel:
- Avaliku arvamuse ja turu-uuringute ABC
- Otsustamine usaldusväärse info põhjal
- MTÜ juhatuse liikme roll

49. Merike Oja
Koolitajana on Merike tegutsenud juba pikka aega, maksunõustajana annab ta konsultatsioone käibemaksu teemal. Erinevatest ettevõtjale olulistest maksudest on Merike valmis rääkima ka oma loengutel.

50. Merit Wassenaar
Meritil on erinevad turunduse, PR (public relations) ja müügialased teadmised mitmes ettevõttes töötamisest, mida ta hea meelega ka teistega jagab.

51. Zinaida Tšukrejeva
Zianaida nõustab kliente strateegilise juhtimise ja strateegilise tulemuslikkuse mõõtmise valdkonnas. Lisaks on tal mitmekülgsed koolitajakogemused nii kliendi- kui streteegiakoolituste valdkonnas. Loengus käsitleb ta strateegilise tulemuslikkuse mõõtmist.

52. Veronika Tugo
Veronika on vannutatud audiitor, kogemustega koolitaja ning osalenud mitmete suurettevõtete finants- ja siseauditiprojektides. Veronika võib loengus rääkida RTJ vs IFRS, varade väärtusest, audiitori tegevusest, finantspettustest ja paljust muust.

53. Keijo Lindeberg
Keijo on ühiskondlikult aktiivne vandeadvokaat, kelle loengute teemadeks on “Ettevõtlusega tegelemine – praktilised soovitused vaidluste vältimiseks ja lahendamiseks”, “Juhatuse liikme kohustused ning tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus” ja “Kuidas olla kohtus edukas?”.

54. Ivo Vaks
Ivo Vaks, Westen Europe Area Segment Finance Lead (Mature/developed markets) Microsoftis, käsitleb oma loengus järgnevaid teemasid:  hetketrendid äris, innovatsiooni koostisosad, eduka äri mõttelaad, väljakutsed uutel turgudel, seigad (äri)kultuuri erinevustest, õppetunnid elust enesest.

55. Kadri Armas
Kadri selgitab enda loengus, mis on üritusturundus ning miks on selle olulisus aina kasvamas. Samuti räägib Kadri meeskondade juhtimisest, teeninduskvaliteet, integreeritud turunduskommunikatsioonist, brändi väärtusest, projektijuhtimise põhitõdedest ja vigadest.

56. Indrek Kuusk
Indrek räägib hea meelega Hekkpipe saamise loost ning õpitud kogemustest. Tal on väärt kogemused prototüüpimise, start-upi loomise, turundamise, müügi ja muu maailma vallutamist seonduvaga.

57. Sven Illing
Sven töötab kõrgtehnoloogiliste firmadega nii nõuandja, arendaja kui ka investorina. Oma kogemuste põhjal räägib Sven nii praktiliselt kui ka teoreetiliselt Euroopa ja USA riskikapitali turgude toimimisest, varase faasi finantseerimisvõimalustest (k.a kiirendid) ja kapitali kaasamise protsessi erinevatest etappidest.

58. Liisa Raudsepp
Liisa igapäevatöö hulka kuulub töölesoovijate hindamine psühholoogiliste testidega, mis hõlmab ka juhtide hindamist. Samuti õpetab Liisa personalijuhtidele, kuidas parimaid töötajaid leida, ning karjäärinõustajatele, kuidas igaühe eripärast lähtuvalt nõustatava tugevusi üles leida.

59. Erik Ehasoo
Erik käsitleb oma loengus ettevõtjaks saamise teekonda ja valikuid selle läbimisel. Ta oskab selgitada, mis on otsustuskohad, kui oled otsustanud enda ettevõtet luua ning mis on nende otsuste tagajärjed.

60. Jaanus Tamm
Jaanus jagab meeleldi enda ettevõtluskogemust. Eelkõige räägib ta, kuidas luua edukat ja maailmas konkurentsivõimelist ettevõtet. Samuti räägib ta, millised on olnud tema õppetunnid ettevõtjana ja mida on ta neist õppinud.

61. Rando Rannus
Rando teab internetiturunduse põhitõdesid ning oskab jõuda turundusega interneti kaudu õigete sihtgruppideni. Lisaks selgitab ta hea meelega, milline oli tema kogemus ettevõtjaks saamisel.

62. Vaiko Hansson
Vaiko viib läbi scrum projektijuhtimise koolitusi. Scrum on maailmas üha enam populaarsust koguv agiilse tarkvaraarenduse kõige populaarsem raamistik, mis on elulähedane ja loomulik.

63. Liane Raave
Liane viib läbi põnevaid seminare Raave advokaadibüroos, andes detailse ülevaate valitud õigusteemadest. Näiteks tutvustab Liane meeleldi tulevast ettevõtjat ja juhti puudutavaid õigusküsimusi.

64. Dali Kask
Dali on üks Eesti tunnustatumaid muusikaterapeute. Ta selgitab huvilistele, kuidas (nt turunduses kasutatav) muusika inimesi mõjutab.

65. Illimar Mattus
Illimar selgitab enda kogemuse põhjal, kuidas uutele turgudele laieneda, milliseid inimesi otsida, kuidas ettevõtet arendada ning millist ettevõtet üldse luua tasub. Illimaril on pikaajaline kogemus finants- ja rahanduse teemadel.

66. Kätrin Maidla
Enda loengus räägib Kärtin meediastrateegiast. Kätrinil on ülevaade Baltikumi meediaturust, erinevatest meediaga seotud mõistetest ja terminitest ning meediakanalite valikuprintsiipidest.

67. Ivar Veskioja
Ivar jagab auditooriumiga enda ettevõtluskogemusi. Ta oskab selgitada, milline inimene sobib ettevõtjaks, milliseid ärimudeleid tüüpiliselt valida, mis on startup ja vastata paljudele muudele ettevõtlusega seotud küsimustele.

68. Ardon Kaerma
Ardon selgitab, kuidas äriideed pitchida. Ta laseb kohapeal kuulajatel teha “vanaema testi” ning jagab näpunäiteid pitchimise parandamiseks.

69. Harli Uljas
Harli on see inimene, kes oskab anda nõu, kuidas äriplaani koostada. Tema selgitusi kuulates muutub isegi äriplaani finantsosa koostamine imelihtsaks.

70. Ojari Paas
Ojari katab loengus ettevõtluse, juhtimise ja liidriks olemise teemasid. Ojaril on arusaam erinevates rollides vaja minevatest kompetentsidest ning oskab aidata kuulajatel oma hetkeolukorda selles võtmes analüüsida.

71. Priit Põldoja
Priit on pikaajalise finantssektori kogemusega ning jagab hea meelega huvilistega enda kogemusi. Loengus lubab Priit jagada edu saladusi ning selgitada erinevusi mikro ja makro ning soft ja hard lähenemiste vahel.

72. Alar Kolk
Alar jagab huvilistega enda kogemusi suurte muutuste elluviimisest. Ta selgitab, kuidas inimesi positiivsete muutustega kaasa tõmmata ning kuidas neil seejärel aidata muutustega kohaneda. Alar annab nõu riskide võtmise ning ebaõnnestumise kohta.

73. Helen Tiitma
Helen oskab juhendada äriideede pitchimist. Ta teab, mida tuleb pitchimisel esile tuua ning mis küsimustele vastamiseks peab valmistuma. Lisaks selgitab Helen, mis on müük ning mis takistab müüki.

74. Peep Vain
Peep Vain on koolitaja ja ettevõtja. Peale Ameerika Ühendriikides ülikooli lõpetamist ja kodumaale naasmist tegi Peep endale nime müügis ja müügijuhtimises. Siis asutas ka koolitusfirma Vain ja Partnerid, millest omakorda kasvas välja rahvusvaheline tarkvarafirma Pipedrive. Peebu huvid on aastatega muutunud. Järjest enam huvitavad teha psühholoogia, filosoofia ja vaimne areng.

75. Jaana Liigand
Jaana Liigand on koolitaja ja õppejõud, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister. Jaana on õppinud militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises EBSis aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis aastal 2012. Ta on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides (TTÜ, EMTA, EBS jt) ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist.

76. Taivo Ruus
Taivo Ruus tegutseb õigusnõustajana peale Tartu Ülikooli lõpetamist alates 1999.a ja Advokaadibüroos TRINITI selle asutamisest 2010.a. Ta on nõustanud kliente peamiselt avaliku õiguse, s.h riigihankeõiguse, riigiabi- ja konkurentsiõiguse küsimustes. Taivo on kirjutanud Triniti ja Ärilehe veebilehtedel avaldatavasse blogisse erialateemalisi artikleid, teinud ministeeriumidele ettepanekuid seaduste muudatusteks ja viinud läbi koolitusi riigihangetel paremate tulemuste saavutamiseks.

77. Sandor Elias
Sandor Elias töötab Advokaadibüroos TRINITI alates 2011. aasta sügisest. Sandor kaitses 2014. aasta kevadel magistritöö riigiabi saajate õiguskaitsevahenditest. Ta on nõustanud kliente peamiselt avaliku õiguse, sh ka riigiabiõiguse küsimustes. Sandor on kirjutanud riigiabi ja ettevõtlustoetuste tagastamise teemalisi blogikandeid ja artikleid, muu hulgas ka õigusteadlaste erialaajakirjas Juridica.