EASi toel jõuavad ka edaspidi Eesti kõrgkoolidesse kvaliteetsed loengud oma ala praktikutelt

2010. aastal JCI Tallinnast alguse saanud kõrgharidusprojekt BeWise tuli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtlusprojektide konkursi VI voorus 66 esitatud projekti seas kõrgeima väärtushindega esikohale.

EASi rahastus võimaldab projektimeeskonnal toetada BeWise projekti arengut ja suurendada pakutavate arendusürituste mitmekesisust, et täita projekti eesmärki, milleks on praktilise kogemuse vahendamise kaudu rikastada Eesti kõrgharidust, kõrgeimal võimalikul tasemel. Sealjuures, peamine rõhk seatakse projekti stabiilsuse ja jätkusuutliku arengu tagamisele ja pakutava teenuse kõrge kvaliteeditaseme saavutamisele.

Olulisemateks eesmärkideks 2013. aastal ehk uuel rahastusperioodil on:

  1. Projekti kujundamine avatud loengute pakkujast tõhusaks praktikate vahendajaks. Antud eesmärgi raames kujundatakse avatud loengute kõrvale uusi ja tõhusaid praktikate vahendamise võimalusi (nt töötoad), kaasatakse loengutesse külalislektoritena BeWise lektorite nimekirja väliseid Eestis ja rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud ettevõtjaid ja professionaale ning arendatakse edasi BeWise lektorite õpetamisalaseid teadmisi ja oskusi.
  2. BeWise turundus- ja kommunikatsioonialast tegevuse arendamine ning laiema koostöö kujundamine ülikoolidega. Antud eesmärgi raames koostatakse BeWise projektile terviklik turundus- ja kommunikatsiooniplaan, luuakse täiendavaid turundus- ja kommunikatsioonivahendeid (nt teavitusmaterjalid) ning seatakse ühiselt partnerülikoolidega arendusürituste kvaliteedi tagamise seisukohast vajalikud koostöötingimused.

Antud eesmärkide saavutamise kaudu soovitakse veel enam tõsta BeWise loengutest saadavat praktilist lisaväärtust ning tagada loengute ja praktiliste ürituste jõudmine senisest veel suurema hulga tudengiteni.

BeWise on JCI Tallinna poolt 2010. aastal ellu kutsutud kõrgharidusprojekt, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti kõrgharidusele lisaväärtust vahendades kõrgkoolidesse praktikutest külalislektoreid ja ühtlasi aidata kaasa ettevõtlikkusteadlikkuse kasvule Eestis. Täna on BeWise projektil koostöö 6 Eesti suurema kõrgkooliga (Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Estonian Business School, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool) ning pidevalt täienevasse lektorite nimekirja kuulub üle 50 praktikust külalislektori, kelle seas on nii ettevõtjaid kui erinevate valdkondade professionaale. Kahe ja poole tegutsemisaasta jooksul on toimunud kokku üle 90 loengu, milles on osalenud ligikaudu 2500 tudengit. BeWise projekti edu kinnitab nii loengutes osalenud tudengite kui ka partnerülikoolide positiivne tagasiside ning jätkuv huvi BeWise loengute vastu.

Projekti toetavad lisaks EASile DPD Eesti AS ja KPMG Baltics OÜ.

JCI ehk Junior Chamber International on rahvusvaheline ettevõtlike noorte inimeste võrgustik, kuhu kuuluvad kuni 40aastased aktiivsed juhid ja professionaalid. JCI pakub oma liikmetele soodsat keskkonda juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde, ettevõtlikkuse arendamiseks ja rahvusvahelise suhtevõrgustiku loomiseks. Kogu võrgustiku laiem eesmärk on innustada noori inimesi looma üheskoos positiivset muutust ühiskonnas. JCI organisatsioon tegutseb täna enam kui 100 maailma riigis ja ühendab ligi 200 000 liiget. Eestis on JCI esindatud seitsmes linnas kokku ligi 300 liikmega. JCI Estonia suuremate ja tuntumate projektide hulka kuuluvad heategevusprojektid Rat Race ja Koos Kooli ning haridusprojektid Väärtusta Tulevikku ja BeWise. Lisaks viiakse iga-aastaselt ellu suurel hulgal väiksemaid projekte.

Täiendav info: bewise.jcitallinn.ee ja http://www.facebook.com/jci.bewise.

Kristi Schumann
Ettevõtlike Noorte Koda JCI Tallinn
JCI Tallinn BeWise projektijuht

kristi@loovuskohvik.ee

Rubriigid: Uudis. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.