Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kutsub osalema ettevõtlikusprojektide konkursil!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kutsub teid osalema ja esitama projekte Ettevõtlikkusprojektide konkursile. Konkurss viiakse läbi Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programmi (edaspidi: Programm) raames, mis on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. veebruari 2010 a. käskkirjaga nr 47.

Käesolevale Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse ning -aktiivsuse tõstmisele suunatud projekte, mis  viiakse ellu ühe aasta jooksul ja mille maksumus on vahemikus 1 600 – 10 000 eurot. Pingerea alusel sõlmitakse edukaks tunnistatud projektide elluviijatega riigihankelepingud iga projekti kohta eraldi (lihtsustatud korras tellitavate teenuste riigihanke hankelepingud RHS§19). EASi ja elluviija vahel sõlmitavas riigihankelepingus lepitakse kokku Projekti elluviimise täpsed tingimused.

Täpsem info: http://www.eas.ee/ettevotjale/alustamine/ettevotlusprojektide-konkurss

Projektide esitamise tähtaeg on 29.02.2012

Projektid esitatakse allkirjastatult märgusõnaga PROJEKTIKONKURSS elektrooniliselt aadressil Sirje.Tuvi@eas.ee või paberil aadressil:  EAS, Sõbra 56, Tartu, 51013

Rubriigid: Uudis. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.