BeWise projekt võitis parima JCI Estonia Kohalike Kodade auhinna!

Projekti lühitutvustus

JCI Tallinn kutsus 2010. aasta algul ellu ülikoolide ja JCI vahelise koolitusprojekti nimega BeWise. Projekti eesmärk on parendada Eesti kõrgkoolides loengute ja seminaride kvaliteeti. Tulenevalt esimese aastaga Tallinna kõrgkoolides tõestatud projekti edukusest ja vajalikkusest on 2011. aastal toimumas projekti tegevuste laienemine Tartu kõrghardusastustesse koostöös JCI Tartuga.

Projekti tulemusel leitakse ja viiakse kokku JCIkatest praktikud ja tudengid ning seeläbi on tudengitel võimalus saada praktilisi teadmisi. Koolid edastavad oma soovi koos lektori nime, teema ja soovitud kuupäeva(de)ga BeWise loengute koordinaatorile ja koordinaator suhtleb seejärel soovitud lektoriga ning lepitakse kokku loengu toimumises. BeWise lektoreid on võimalik edukalt kasutada ka loengute asendajatena, kui õppejõud on haige, lähetuses või muul põhjusel ei saa ettenähtud tundi anda. Lisaks korraldab projektimeeskond ka ise avatud loenguid.

Üldine planeerimine ja läbiviimine

Ülikoolide huvide ja vajaduste ning praktikutest lektorite kompetentside ühildamise ning seminaride korraldamise protsesside koordineerimiseks on moodustatud JCI Tallinna ja Tartu esindajatest koosnev BeWise projektimeeskond. Meeskonna liikmete vahel on välja töötatud projekti eesmärke ja elluviimise vajadusi toetav tööjaotus (Tallinna ja Tartu loengute koordinaatorid, partnerlussuhted, logistika, PR ja meedia jne). Koostöös toimuvad projekti eesmärkide, ootuste ja väärtuste alase info levitamine, praktikutest lektorite haldamine, läbirääkimised projektiga liitunud ülikoolidega ning loengute koordineerimine ja korraldus (sobiva lektori, teema, kuupäeva ühildamine, seminaride tehniline korraldus jne).

Projekti eesmärk, suunitlus

Projekti teeb unikaalseks asjaolu, et külalislektorid käivad ülikoolides esinemas tasuta, andes vabatahtlikkuse aastal tähelapanuväärset eeskuju, kuidas igaüks saab panustada ühiskonda ja meie oma elu paremaks muuta.

Projekti abil lahendatakse mitu probleemi korraga: suurendada tudengite praktilisi teadmisi ja oskusi eelkõige ettevõtluse vallas, vähendada ettevõtlusega alustamise hirme ning aidata kaasa ülikoolihariduse praktilisemaks muutmisele. Läbi JCI Tartu ja Tallinna vahelise koostöö luuakse alus laiapõhjaliseks ülikoolide vajaduste kaardistamiseks ja üle-Eestiliseks lektorite võrgustiku kaasamiseks mis aitab kaasa kogu riigi kõrghariduse parendamisele.

Kodade liikmete osalemine projektis

Pooleteise aasta jooksul on kolmes koolis antud kokku 25 loengut, milles on kokku osalenud juba ligikaudu 1000 kuulajat. Loenguid pidanud lektorid on seni pärit kolmest kojast (Tallinn, GO ja Toompea).

Projektimeeskonda kuulub 9 JCI Tallinna ja JCI Tartu liiget. Konsultandina kasutatakse JCI Toompea liiget, JCI kõrgemat rahvusvahelist koolitaja taset (ITF) omavat professionaalset koolitajat Katrin Aedma-t ja lisaks tehakse tihedat koostööd JCI Estonia, JCI Tallinn ja JCI Tartu juhatustega.

BeWise lektorite nimekirjaga on praeguseks hetkeks liitunud juba üle 25 JCI liikme seitsmest kojast (Tallinn, Tartu, Haapsalu, Toompea, E-koda, Toomemäe ja GO koda) ja nimekiri on pidevalt täienev. Lisaks sellele on nimekirjas ka partner KPMG kümmekond lektorit!

Projekti tulemuslikkus – koostöö, silmapaistvus

JCI Tallinn BeWise valiti JCI Estonia parimaks koolitusprojektiks aastal 2010 ning 2011 alguses saavutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtlikkuse arendamise ja ettevõtlikkus-teadlikkuse tõstmise projektikonkursil 114 projekti seas kõrge 3. koha. Saadud EASi toetuse abil viiakse Tallinnas alguse saanud Bewise projekt üle-Eestiliseks kõrgharidusele lisaväärtust pakkuvaks projektiks!

EAS-i alustavate ettevõtete divisjoni direktor Dmitri Burnašev on öelnud “Usume, et sellised projektid täidavad oma eesmärki – tõepoolest tõstavad nii teadlikkust kui ka huvi ettevõtluse vastu”.

Augustikuus on loodud JCI Tartu abiga sidemed Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga. Eesmärk on üle Eesti pidada iga kuu vähemalt 10 loengut ja selle abil koolitada vähemalt 2000-3000 tudengit aastas.

Koja liikmete innustamine ja motiveerimine

Lektorid on koolis esinemistega jäänud väga rahule – hea on oma teadmisi ja kogemusi jagada ning aidata kaasa hariduse edendamisele. Projektimeeskonna motivatsiooni hoiab üleval järjest suurenev huvi loengute vastu, millest saavad osa ka paljud JCI liikmed.

Vabatahtlikkuse Aasta ja JCI senaatoritiitliga pärjatud saadik Eva Truuverk on projekti kohta öelnud ”BeWise on hea formaat tipptegijatele, kuidas saab oma teadmisi kasutades luua uut väärtust ühiskonna jaoks”.

Muud projektiga kaasnevad väärtused

BeWise on projekt, mis otseselt parendab antavat haridust, muudab selle praktilisemaks ning ühtlasi võimaldab tudengitel luua kontakte JCIkatega, misläbi kasvatab projekt JCI tuntust ning aitab leida JCI-le uusi huvilisi ja ka potentsiaalseid uusi liikmeid. Lisaks EASile toetavad projekti kullerfirma DPD Eesti AS ja KPMG Baltics OÜ.

 

Rubriigid: Uudis. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.