EAS toetab praktikute minemist kõrgkoolidesse!

Praktikutest külalislektorite ülikoolidesse viimise projekt JCI BeWise valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtlikkuse arendamise ja ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmise projektikonkursil 114 projekti seast 3 parima projekti hulka.

BeWise on JCI poolt ellu kutsutud haridusprojekt, mille eesmärk on tuua ülikoolidesse praktikutest külalislektoreid ja seeläbi muuta teoreetiline õpe seotumaks reaalse eluga. EAS otsus toetada projekti rahaliselt võimaldab projekti eestvedajatel muuta projekt, mis on ennast tõestanud juba Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis, üle-eestiliseks.

Projekti teeb unikaalseks asjaolu, et külalislektorid käivad ülikoolides esinemas tasuta, andes vabatahtlikkuse aastal tähelapanuväärset eeskuju, kuidas igaüks saab panustada ühiskonda ja meie oma elu paremaks muuta.

“Vabatahtlik töö ei ole kindlasti mitte ainult füüsiline tegevus, vabatahtlikkuse aastal võiks igaüks vaadata, kuidas ta saab oma professionaalseid teadmisi rakendada ühiskonna heaks,” ütles Vabatahtlikkuse Aasta ja JCI senaatoritiitliga pärjatud saadik Eva Truuverk. ”BeWise on hea formaat tipptegijatele, kuidas saab oma teadmisi kasutades luua uut väärtust ühiskonna jaoks”.
On uuritud, et kuigi ettevõtlusvalmidus on tudengite seas suur, on ettevõtlust takistavateks teguriteks teadmiste ja oskuste nappus. ”Eestis on palju ettevõtliku vaimuga nutikaid noori, kellel jääb puudu vajalikest praktilistest teadmistest ja sellega seotud algatusjulgusest. See projekt aitab tudengitel siduda kõrgkoolist saadavaid teoreetilisi teadmisi reaalse eluga ja aitab kiiremini elus edasi jõuda,” ütles ütles projekti idee autor ja eesvedaja Martin Raud. ”Tagasiside ülikoolidelt ja tudengitelt on olnud väga positiivne ja see annab usku, et teeme õiget asja,” lisas ta.

Ka EAS-i alustavate ettevõtete divisjoni direktor Dmitri Burnašev on lootusrikas. “Usume, et sellised projektid täidavad oma eesmärki – tõepoolest tõstavad nii teadlikkust kui ka huvi ettevõtluse vastu”, kommenteeris ta. Lisaks EASile toetavad projekti JCI Estonia, kullerfirma DPD Eesti AS ja KPMG Baltics OÜ.

JCI BeWise korraldavasse JCI kontaktvõrgustikku kuulub mitusada ettevõtjat, spetsialisti või keskastme juhti erinevatest valdkondadest, kes käivad ülikoolides tasuta loenguid andmas vastavalt ülikoolide päringutele. JCI on arengukeskkonda pakkuv võrgustik alla 40- aastastele noortele professionaalidele ja ettevõtjatele. JCI tegevused on suunatud positiivsete ühiskondlike muutuste tekkimisele läbi liikmete professionaalsete oskuste, sotsiaalse vastutustunde ja ettevõtlikkuse arendamise kaudu. JCI on hea võimalus luua oma võrgustik heade ideede elluviimiseks.  JCI organisatsiooni kuulub ligi 200 000 liiget üle maailma. Eestis on JCI esindatud seitsmes linnas kokku 300 liikmega.

Täpsem info: bewise.jcitallinn.ee.
Martin Raud
BeWise idee autor ja arendusjuht
GSM +372 5563 8495
E-mail: raudma@gmail.com

Anneli Ohvril
JCI Eesti President 2011
GSM +372 5297557
E-mail: anneliohvril@gmail.com

 

Rubriigid: Uudis. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.